Ấm siêu tốc

Không chỉ đun sôi nước 100°C như những bình siêu tốc truyền thống. Ấm siêu tốc thông minh %ruby_brands% do Ruby cung cấp. Có khả năng điều chỉnh nhiệt độ mong muốn, đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau tiện lợi. Bên cạnh đó, công suất lớn cho khả năng đun sôi nhanh chóng. Vật liệu cao cấp, điều khiển thông minh sẽ làm cho ấm đun nước thêm hiện đại hơn.