Homekit Aqara

HomeKit Aqara là hệ thống kết hợp tất cả các thiết bị thông minh trong nhà của bạn lại với nhau. Điều khiển chúng, tự động hóa chúng và cho phép chúng trò chuyện với nhau. HomeKit cũng là một tiêu chuẩn mà các nhà sản xuất thiết bị gia đình thông minh cần tuân thủ. Nếu họ muốn sản phẩm của mình hoạt động với ứng dụng Home. Người dùng có thể dễ dàng điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà. Thông qua iPhone, điện thoại Android, loa thông minh, tai nghe không dây hoặc đồng hồ thông minh.