Quạt tuần hoàn

Nhằm đưa các sản phẩm thông minh vào phục vụ cuộc sống. Nổi bật trong đó là các sản phẩm quạt tuần hoàn. Công dụng tuyệt vời của quạt như điều hòa lưu thông không khí. Sử dụng được trong cả 4 mùa, hỗ trợ lưu thông không khí từ các thiết bị như điều hòa, máy tạo ẩm, máy sưởi thêm hiệu quả.