Robot gấp giặt tự động FoldiMate

Đừng lãng phí thời gian của bạn vào việc phân loại và gấp quần áo với Robot gấp giặt tự động FoldiMate. Chiếc máy nguyên mẫu này nhằm mục đích lấy quần áo và khăn tắm mới giặt của bạn và gấp chúng thành một đống gọn gàng. Bạn chỉ cần kẹp đồ giặt của mình vào cơ chế cho ăn và đợi FoldiMate thực hiện công việc của nó.