Sonic Soak Công nghệ giặt sóng âm

Sonic Ngâm tạo ra các sóng siêu âm được điều biến truyền qua nước để làm sạch ở cấp độ vi mô. Chính xác hơn các thiết bị làm sạch khác. Vì vậy, bạn có thể “vẫy tay chào” tạm biệt với bẩn và chào một ngôi nhà sạch sẽ hơn.