Trí tuệ nhân tạo AI trong cánh tay xếp khối lập phương Rubik

Không chỉ con người mới có thể xếp khối lập phương Rubik mà bây giờ công nghệ Ai trong cánh tay robot này cũng làm được điều đó. Công nghệ AI đã mang lại những giá trị tuyệt vời và cánh tay này đã góp phần mở ra một chân trời mới trong nền công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI.