Xe điện Tesla Roadster phóng vào vũ trụ đã đi được 1,28 tỷ km

Chiếc Roadster và tài xế mô hình Starman được chọn bởi SpaceX và CEO Tesla là Elon Musk để đóng vai trò kiện hàng trong chuyến bay đầu tiên của tàu Falcon Heavy. Nay đã hoàn thành một chuyến bay trọn vẹn quanh quỹ đạo Mặt trời, theo những thông tin theo dõi ghi nhận được bởi website whereisroadster.com.